Abonnements-vilkår

Abonnementsvilkår for Arbejderen webabonnement gældende fra 01/05 2021.

Betaling: Abonnementet betales forud, og opkrævning sker automatisk ved hver start på en ny betalingsperiode.

Pris: Abonnementets pris fremgår af opkrævningen. Prisændringer varsles via avisen og hjemmesiden og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Varighed: Abonnementet er gyldigt i den periode der er betalt for. Dit abonnement er fortløbende og fortsætter til det opsiges.

Fortrydelsesret: Nye abonnenter har fortrydelsesret indtil abonnementet er betalt. Efter betaling er der ingen fortrydelsesret.

Opsigelse: Abonnementet kan til en hver tid opsiges, ved at kontakte arbejderens redaktion på telefon: 30 20 01 20, eller via email: abo@arbejderen.dk. Ved opsigelse anulleres abonnementet med det samme, og det vil ikke længere være muligt at benytte sig af abonnements funktioner. Eventuel resterende tid i den aktive betalingsperiode refunderes ikke.

Datahåndtering: Oprettelse af abonnement forudsætter overgivelse af personlig data, såsom betalingsoplysninger, til tredjeparter der står for at håndtere betalinger. Ved oprettelse gennem det automatiske system på abonnement.arbejderen.dk, videregives oplysninger til Snipcart og Stripe. Ønsker du at få slettet dine data efter abonnementets ophør, kan du rette henvendelse til abonnementsafdelingen på abo@arbejderen.dk.

Øvrige: Abonnementsdata på tidligere abonnenter gemmes til senere brug. Disse kan slettes, hvis det ønskes. Alle oplysninger behandles fortroligt og bliver ikke videregivet. Arbejderen kontakter fra tid til anden husstande med tilbud. I overensstemmelse med gældende lov kan du frabede dig dette på Arbejderens telefon 30 20 01 20 eller hos CPR-registret. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår er tilgængelige på Arbejderens hjemmeside. Ved henvendelse sender vi gerne abonnementsvilkårene per brev eller mail.

Abonnementsnummer: Hver abonnent tildeles et abonnementsnummer. Kender du ikke dette nummer bedes du opgive dit fulde navn og adresse ved henvendelse til abonnementsafdelingen.